Agressie en conflicthantering

Agressie en conflicthantering

Waarom agressie en conflicthantering

Als er binnen de werkzaamheden van een team regelmatig sprake is van agressie- en conflicten door cliënten, is het van groot belang dat uw medewerkers hier op een adequate wijze mee kunnen omgaan.

Binnen een training agressie en conflicthantering staan een aantal onderdelen centraal zoals:

  • leren herkennen van individuele grenzen
  • bewustworden van teamgrenzen
  • verschillende vormen van agressie kunnen herkennen
  • wettelijke bepalingen (zoals de BOPZ)

Neem direct contact op voor meer informatie

Hoe werkt Agressie en conflicthantering

Vaak overwerken zorgt vroeg of laat voor frustratie. Hoe kunt u zo plannen dat u dit kan voorkomen?In de training zitten veel fysieke elementen, waardoor de deelnemers zich bewust worden van houdingsaspecten en individuele weerbaarheid. Daarnaast leggen we altijd de relatie naar de werkvloer, met voorbeelden en rollenspelen. Voor dit laatste onderdeel kunnen we gebruik maken van acteurs.
Het is belangrijk dat er binnen uw instelling een helder beleid is rondom de hantering van agressie en conflicten. Herken je gedrag kan uw instelling helpen dit beleid op te stellen, zodat trainingen niet op zichzelf staan, maar onderdeel zijn van uw scholingsaanbod en deskundigheidsbevordering.

Uniek voor Herken je gedrag is het invullen van de Persolog gedragsDISC, hierdoor wordt op individueel niveau helder wat sterke kanten en valkuilen zijn in de interactie met de cliënt. Hierbij is speciale aandacht voor stresssituaties en gedragsstijlen bij stress.

Neem direct contact op voor meer informatie

Share This