Functieprofiel

Functieprofiel

Het Functieprofiel beschrijft de bij de functie passende rol

is dit wat ik wil FunctieprofielHet managen van verwachtingen in het vervullen van functies is van groot belang voor een goede afstemming en samenwerking. Het persolog Functieprofiel is een instrument dat daar speciaal voor vervaardigd is. Het is geschikt als onderdeel van W&S- en sollicitatieprocedures, en wanneer er bij een bestaande functie onduidelijkheid is over de bij de functie horende rol.

De werknemer en de direct leidinggevende vullen allebei de vragenlijsten in, met als focus de functie van de medewerker. Het resultaat is een Functieprofiel dat duidelijk maakt welke verwachtingen de leidinggevende en de medewerker zelf hebben van de rol die bij de functie past.

– Functieverwachtingen verhelderen
– Gedrag afstemmen
– Professionele vaardigheden verhogen

Vult de medewerker daarnaast een persolog Gedragsprofiel of Persoonlijkheidsprofiel in, dan ziet hij in hoeverre zijn persoonlijkheid bij de gewenste rol past en welke acties hij kan ondernemen om effectiever te worden in die rol.

Bekijk hier een voorbeeld functie profiel test

Neem direct contact op voor meer informatie

Share This