Partnerprofiel

Partnerprofiel

Het persolog Partnerprofiel verheldert relaties

Waardering gaat verder dan respecteren, hoe veel verder zie je hier.Het persolog Partnerprofiel bevat vragenlijsten voor twee personen. Het boekje voorziet in verschillende workshops die helpen om elkaar meer tegemoet te komen en rekening te houden met elkaars verschillen.

Deelnemers die dit materiaal gebruiken, leren de DISC-gedragsdimensies herkennen en krijgen praktische handreikingen om de onderlinge communicatie te verbeteren en conflicten te voorkomen. Ze krijgen inzicht in elkaars overeenkomsten en verschillen, elkaars overtuigingen en elkaars verwachtingen en behoeften.

– Verbeter uw inzicht in uzelf en uw partner
– Verhoog de waardering voor elkaar
– En verbeter uw onderlinge communicatie

Neem direct contact op voor meer informatie

Share This