Teambuilding

Teambuilding

teambuilding2Waarom teambuilding

In een goed team is er sprake van meer collegialiteit, energie en productiviteit. In een goed team is er dus minder stress, uitval en negatieve werkervaring. Gezamenlijke behaalde doelen in een goed team leiden tot een samen gevierd succes in plaats van hier en daar een persoonlijk succes. 

Bij Teambuilding gaat het er om teamleden naar zichzelf en naar medeteamleden te kijken. Door elkaars sterke punten te ontdekken en te benoemen, worden de teamleden zich bewust van aanwezige kwaliteiten en talenten binnen het team. Zo kan er ook meer taakgericht gewerkt worden binnen een team, waardoor er natuurlijke selectie op taakinvulling kan ontstaan. 

Neem direct contact op voor meer informatie

Je laat de keeper in een voetbal elftal
toch ook niet de bal uitnemen in een wedstrijd.

Hoe werkt teambuilding

Bij een optimale setting van teambuilding zijn de deelnemers niet in hun dagelijkse praktijk. Juist een andere omgeving is uitermate geschikt voor het stimuleren van bestaande kwaliteiten en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Door samen uitdagingen aan te gaan wordt de betrokkenheid van de teamleden aangesproken. Hierdoor komen onderhandelen, samenwerken, conflicthantering, assertiviteit, luisteren, empathie, slagvaardigheid, afhankelijkheid en vertrouwen aan de orde. De situaties die zich bij deze ervaringen voordoen, worden teruggekoppeld aan de werk variant van de teamindeling. Hierdoor worden team-leden zich bewust van hun eigen kwaliteiten en de kwaliteiten van anderen, dit kan natuurlijk ook positieve verschuivingen binnen een team teweegbrengen.

Wat de methode van Herken je gedrag uniek maakt is dat voor een teambuilding traject ieder teamlid individueel de gedragsdisc invult. Hierdoor wordt voor Herken je gedrag inzichtelijk of deelnemers tijdens de training in hun eigen voorkeur gedrag-stijl handelen en of dit gedrag passend is voor de rest van het team. Zo kan niemand zich beter of slechter voordoen in situaties en worden alle persoonlijke kwaliteiten optimaal in het licht gezet.

Als Peter het vervelend vindt om
– naast zijn focus gerichte werk –
binnen komende telefoontjes af te handelen,
maar Karel het prettig vind om
– naast zijn gestandaardiseerde werk –
contact met klanten te hebben,
is duidelijk wie er naast de telefoon moet gaan zitten.

Dit “ervarend leren” brengt individuen stapsgewijs naar het gezamenlijk te bereiken doel. Herken je gedrag stimuleert hierbij de deelnemers om samen te werken en helpt hen zich individueel of gezamenlijk te ontwikkelen. Met teambuilding wordt er gewerkt om systematisch en doelbewust aandacht te besteden aan o.a. eigen groepsstructuren, individuele karakters, besluitvormingsmethoden, wijze van communiceren, normen en waarden, omgangsnormen en interpersoonlijke relaties.

Neem direct contact op voor meer informatie

Waar kan je teambuilding voor inzetten

Teambuilding is eenvoudig als er een doel gezet kan worden. Maar ook zonder doel zal blijken dat teambuilding de communicatie en de onderlinge verstandhoudingen inzichtelijker maakt. Je kunt een team dus richting geven of juist versterken. Een aantal voorbeelden waarbij  teambuilding ingezet kan worden zijn deze:

  • het samenstellen van een nieuw team
  • teams opfrissen en weer een gezamenlijk doel geven
  • interne relaties en communicatie binnen het team verbeteren
  • cultuurverandering en taakverandering laten doordringen
  • de teamspirit en werksfeer bevorderen
  • inspraak en participatie in besluitvorming vergroten

Investeren in een teambuilding
betaalt zich in alle opzichten dubbel en dik terug!

Neem direct contact op voor meer informatie

Share This